Naudojimo sąlygosĮmonės „Dantherm Sp. z o.o.”

logotipo ir rinkodaros medžiagos naudojimo sąlygos.Šios taisyklės buvo sukurtos, siekiant nustatyti įmonės „Dantherm Sp. z o.o.” verslo partneriams tinkamas bendrovės rinkodaros medžiagos, prekių ir įmonės ženklo naudojimo formas ir taisykles.

Mūsų medžiaga, tokia kaip nuotraukos, projektų katalogai, interneto svetainė, filmai, pakuočių pavyzdžiai ir t.t. yra saugoma pagal 1994 m. vasario 4 d. įstatymą dėl autorių teisių ir gretutinių teisių [OL 2006.90.631 su pakeitimais ], pagal kurį turime teisę naudotis ar platinti šią medžiagą.


I. „Master” arba „Master Climate Solutions” ženklai


Toliau pateiktas „Master“ ženklas yra įregistruotu Bendrijos prekių ženklu ir siejamas su kai kuriomis įmonės „MCS“ pasiūloje esančiomis prekėmis.


Šis logotipas „MCS“ verslo partnerių gali būti naudojamas tik informaciniais tikslais ir turėtų papildyti reklaminio turinio tekstus, liečiančius „MCS“ grupės gaminamus prietaisus; jis neturėtų būti naudojamas kartu su produktais, kuriems nebuvo skirtas; turėtų būti išlaikomos spalvos bei proporcijos, kaip nurodyta aukščiau, o didžiausi leistini matmenys negali viršyti 134 x 48 pikselių; jis negali būti naudojamas kaip pagrindinis interneto svetainės antraštės elementas, taip pat negali būti pagrindiniu svetainės grafinės prezentacijos (layout) elementu.


Toliau pateiktas „Master Climate Solutions“ ženklas yra firminiu „MCS“ grupės, kuriai priklauso „Dantherm Sp. z o.o.” ženklu.Šis logotipas „MCS“ verslo partnerių gali būti naudojamas tik informaciniais tikslais ir turėtų papildyti tekstus, liečiančius prietaisų gamintoją – „Master“ grupę; privalo būti išlaikomos spalvos bei proporcijos, kaip nurodyta aukščiau, o didžiausi leistini matmenys negali viršyti 134 x 48 pikselių; jis negali būti naudojamas kaip pagrindinis interneto svetainės antraštės elementas, taip pat negali būti pagrindiniu svetainės grafinės prezentacijos (layout) elementu.


II. Nuotraukų, leidinių, grafikos ir pan. panaudojimas, norint juos pateikti

verslo partnerių interneto svetainėse


  1. Pagal autorių teises „MCS“ turi teisę į visą medžiagą, pateiktą internetinėje svetainėje mcsworld.com ir regioniniuose „masterheaters“ domenuose, įskaitant svetainės projektą, nuotraukas, straipsnius, naudojimo vadovus, katalogus, schemas, aprašymus ir kt. Nelegalus šios medžiagos kopijavimas, skenavimas ir platinimas, yra autorinių teisių pažeidimu.
  2. „MCS“ leidžia verslo partneriams naudoti rinkodaros medžiagą savo interneto svetainėse su sąlyga, kad tai bus medžiaga, paimta iš "Klientų zonos" katalogo „Medžiaga atsisiuntimui“, esančio interneto svetainėje mcsworld.com, kurią galima parsisiųsti, tik pateikus slaptažodį.
  3. Slaptažodžio prisijungimui prie "Klientų zonos" perdavimas partneriui reiškia leidimo jam naudoti rinkodaros medžiagą suteikimą.
  4. Visos „Klientų zonoje" kataloge „Medžiaga atsisiuntimui“ pateiktos nuotraukos ir grafika gali būti naudojamos, tik siekiant pateikti klientams tinkamą informaciją apie įmonės „MCS“ produktus.
  5. MCS verslo partneris neturi teisės teikti rinkodaros medžiagos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio MCS sutikimo.
  6. „MCS“ verslo partneriai gali savo interneto svetainėse bei reklaminėje medžiagoje pateikti straipsnius, kurių autorinės teisės priklauso „MCS“, su sąlyga, kad bus įvesta aktyvi nuoroda į puslapį, iš kurio jie buvo atsisiųsti, bei informacija: „Straipsnis pateiktas, įmonei „Dantherm Sp. z o.o." leidus“.
  7. Reklaminiai filmai, kurių autorinės teisės priklauso „MCS“, gali būti naudojami „MCS“ produktų reklamai su sąlyga, kad bus pateiktas įrašo šaltinis (nuoroda į „MCS“ interneto svetainę arba tiesiogiai nukreipiama į „MCS“ svetainę ir profilį „YouTube“ tinklalapyje).
  8. Draudžiama kopijuoti visą „MCS“ priklausančių interneto svetainių turinį ar jų dalis.
  9. „MCS“ turi teisę verslo partneriams bet kuriuo metu nutraukti įgaliojimus pagal šias taisykles, jei jie jas pažeidžia. Tokiu atveju verslo partneris privalo pašalinti visą iki tol panaudotą „MCS“ rinkodaros medžiagą.
  10. Ūkio subjektai, kurie baigė bendradarbiavimą su „MCS“, automatiškai praranda teisę į įgaliojimus, nurodytus 2-7 šių taisyklių pkt.


Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su čia pateiktomis taisyklėmis, ar norite gauti leidimą perduoti rinkodaros medžiagą trečiosioms šalims, prašome kreiptis į

Dantherm Sp. z o. o.

el. paštu: sekretariat@dantherm.com

tel. +48 61 654 40 00