Oro sausinimo panaudojimas

Drėgmės perteklius ore gali sukelti tokius nepageidaujamus reiškinius kaip bloga savijauta, ligos, materialinė žala, be to jis gali padidinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką. To galima išvengti, sumažinant vandens kiekį ore.

Oro sausinimas yra naudojamas įvairiose srityse, kurių svarbiausiomis yra:

klimatinio komforto užtikrinimas,
technologiniai procesai įvairiose pramonės šakose,
apsauga nuo korozijos,
apsauga nuo vandens garų kondensacijos,
apsauga nuo apledėjimo,
apsauga nuo grybelių ir bakterijų augimo,
pastatų statybos ir renovacijos darbų pagreitinimas,
medžiagų apsauga nuo sulipimo.


Klimatinis komfortas

Oro sausinimas kaip ir šildymas, vėsinimas bei drėkinimas naudojamas tinkamiems patalpų, kuriose būna žmonės arba vykdomi technologiniai procesai, oro parametrams palaikyti, Aplinkos būklė, kurioje oras pasižymi reikiamais, gerą patalpoje esančių žmonių savijautą užtikrinančiais parametrais, vadinama šiluminiu komfortu. Šiluminį komfortą, esantį klimatinio komforto dalimi, galima pasiekti, išlaikant tinkamą temperatūrą ir drėgmę. Oro sausinimas yra naudojamas, kuomet santykinė oro drėgmė kondicionuojamų patalpų išorėje yra didesnė nei šiluminio komforto vertės.

Technologiniai procesai

Daugelio pramonės šakų technologiniams procesams būtina apibrėžta oro drėgmė, dažnai daug mažesnė nei aplinkos oro. Sausas oras dažniausiai naudojamas vandens iš gaminamų produktų šalinimui. Kartais tam tikrų produktų gamyba yra įmanoma tik mažos drėgmės aplinkoje, kadangi drėgmė galėtų sukelti nepageidaujamas chemines reakcijas.

Sumažinus vandens kiekį ore, sumažėja ir jame esančių bakterijų, virusų ir grybelių augimas. Dėl šios priežasties sausinimas naudojamas kai kuriuose gamybos procesuose. Sausinimas daugiausiai naudojamas šiose pramonės šakose: farmacijos, maisto pramonės, statybos, elektronikos, medienos apdirbimo ir kt.

Apsauga nuo korozijos

Korozijos atsiradimas didžiąja dalimi priklauso nuo oro drėgmės. 60% santykinės drėgmės oro poveikis plienui yra korozijos priežastimi. Oras, kurio santykinės drėgmės vertė yra maždaug nuo 60 iki 100% intervale, žymiai paspartina šį procesą. Drėgmės išlaikymas 45-50% lygyje gali apsaugoti metalus nuo korozijos. Korozijos atsiradimo priklausomybė nuo santykinės drėgmės parodyta Vernono grafike.

Apsauga nuo vandens garų kondensacijos

Vandens garų kondensacija vyksta tose vietose, kur paviršiaus temperatūra nukrenta žemiau aplinkos oro rasos taško temperatūros.

Vandens garų kondensacija yra dažna hidroforinių stočių ir vandentiekių problema. Įrangos, rezervuarų, vamzdžių ir kitų elementų temperatūra yra panaši į gruntinio vandens temperatūrą, kuri svyruoja nuo 5 iki 12°C.

Tuomet kai aplinkos oro temperatūra ir drėgmė yra atitinkamai didesnės, ant minėtų elementų gali atsirasti vandens kondensatas. Vanduo taip pat gali kondensuotis ant ledu šaldomų šaldytuvų.

Kondensato lašeliai gali daryti žalą bei kelti kitokią grėsmę. Tinkamas oro sausinimas gali žeminti rasos taško temperatūrą. Taip galima apsisaugoti nuo vandens garų kondensacijos nepageidaujamose vietose.

Apsauga nuo apledėjimo

Drėgnas oras sukelia ledo sluoksnio augimą šaldyklose, šaldikliuose bei jų pakrovimo rampose. Oro sausinimas apsaugo nuo ledo atsiradimo bei pagreitina produkto šilumos atidavimą (užšaldymą). Tai padeda sumažinti išlaidas ir padidinti saugumą.

Apsauga nuo grybelių ir bakterijų augimo

Didelė drėgmė skatina grybelių, tame ir pelėsių, augimą. Juos galima rasti daugelyje medžiagų, kur grybeliai išlieka ilgus metus, nesukeldami jokių pakitimų ar nuostolių. Tačiau 70% santykinė drėgmė skatina spartų jų vystymąsi, kuris kelia įvairias problemas, atnešančias materialinę žalą ar sveikatos sutrikimus. Dažniausios iš jų yra pastatų sienų naikinimas, pelėsių kaupimasis bei saugomų grūdų, pašarų ir maisto produktų puvimas.

Vandens buvimas ore taip pat skatina įvairias ligas ir taršą sukeliančių bakterijų augimą. Dël grybeliř ir bakterijř taip pat gali atsirasti nemalonus kvapas. Oro sausinimas leidžia pašalinti problemas, susijusias su grybelių ir bakterijų vystymusi.

Statybos darbai

Vanduo yra plačiai naudojamas statybose, daugiausiai kaip statybinių skiedinių, betono, cemento, klijų ir dažų substratas. Dėl šios priežasties vandens perteklių būtina pašalinti iš naujų ir atnaujintų pastatų. Taip gaunama tinkama statybinių konstrukcijų ir dažų dangų izoliacija, stiprumas bei ilgaamžiškumas. Be to apsisaugoma nuo grybelių ir bakterijų augimo. Vandenį iš pastato vidaus galima šalinti įvairiais būdais, tačiau geriausias iš jų yra oro sausinimas, kuomet sienos „atiduoda" vandens perteklių.

Medžiagų sulipimas

Daugelis birių produktų (ypač miltelių pavidalo) turi higroskopinių savybių. Drėgmės veikiami, šie produktai sulimpa ir sukrenta, kas tiesiogiai daro įtaką kokybei bei gamybos išlaidoms. Drėgnų produktų laikymas taip pat gali kelti komplikacijas. Oro drėgmės sumažinimas padeda apsisaugoti nuo tokių problemų.

Kitas panaudojimas

Sausinimas yra taip pat naudojamas kitoms reikmėms. Viena iš jų yra kondensacinių sausintuvų naudojimas patalpose, kuriose džiovinami skalbiniai. Be to, nešiojamieji kondensaciniai sausintuvai gali būti naudojami potvynio paliestuose pastatuose, kur jie padeda greitai ir nepriklausomai nuo oro sąlygų išdžiovinti drėgnas patalpas.

Oro sausinimas yra būtinas pastatų, kur yra didelė drėgmė (plaukymo baseinai, dušai, laboratorijos ir kt.) oro kondicionavimo sistemose. Tai leidžia sumažinti veiklos išlaidas, daugiausia dėl šilumos ir dalies išgarinto vandens kiekio atgavimo.

Didelis vandens kiekis ore gali sukelti fizinių ir cheminių savybių pokyčius. Popierius, saugomas pernelyg didelės drėgmės sąlygomis, praranda standumą ir deformuojasi. Kai kurios lipnios medžiagos ir plastikai, drėgmės veikiami, praranda savo savybes.

Drėgmei jautrūs produktai, pavyzdžiui, kai kurie vaistai išlieka patvarūs, tik tuo atveju, jei saugomi sumažintos drėgmės sąlygomis.