Oro sausintuvų eksploatavimo taisyklės


Pagrindinės kondensacinių kompresorinių sausintuvų eksploatavimo taisyklės:

šie įrenginiai yra skirti uždarų patalpų oro sausinimui (uždarius duris ir langus),
būtina laikytis minimalaus atstumo nuo sienų (paprastai nuo 0,2 iki 0,5 m),
pastačius prietaisą patalpos viduryje, jo veiksmingumas padidėja,
nestatykite sausintuvo arti šilumos šaltinių,
ant prietaiso nedėkite jokių daiktų,
neblokuokite sausintuvo oro įėjimo ir išėjimo angų,
naudokite sausintuvą tame temperatūrų diapazone, kuris nurodytas vartojimo instrukcijoje,
rekomenduojama prietaisus sandėliuoti ir transportuoti tokioje pačioje padėtyje kaip ir jų darbinė padėtis,
neįmanoma gauti oro parametrų, kurių rasos taškas yra žemesnis nei 2-5 ° C temperatūra.


Toliau pateikta diagrama rodo teisingą kondensacinių sausintuvų naudojimą.


Naudojimo būdas – kondensaciniai sausintuvai.


Pagrindinės adsorbcinių sausintuvų eksploatavimo taisyklės:

šie įrenginiai yra skirti uždarų patalpų oro sausinimui,
sausintuvą galima montuoti sausinamoje patalpoje arba už jos ribų,
drėgnas oras per kanalus turi būti išmetamas sausinamos patalpos išorėn,
rekomenduojama naudoti kuo trumpiau įrengtus kanalus,
turi būti naudojami nerūdijančio plieno kanalai,
negalima blokuoti sausintuvo oro įėjimo ir išėjimo angų.