Sausinimo būdai

Oro sausinimas – tai vandens garų kiekio sumažinimo ore procesas. Orą galima džiovinti įvairiais būdais:

šildymo ir vėdinimo
kondensacijos
adsorbcijos

šildymo ir vėdinimo

Šis metodas remiasi oro temperatūros patalpoje padidinimu bei intensyviu jos vėdinimu. Būdo efektyvumas priklauso nuo išorinių sąlygų, kurios gali netgi neleisti jo naudoti. Metodas yra tuo efektyvesnis, kuo išorės temperatūra yra žemesnė, o patalpoje aukštesnė. Taigi, geriausius rezultatus galima gauti žiemą, blogesnius pavasarį ir rudenį, o blogiausius vasarą. Vasarą gali būti ir taip, kad nebus jokio efekto.

Drėgnų sienų sausinimo metu patalpos temperatūra neturėtų viršyti 35 °C. Aukštesnėje temperatūroje sienų vandens garų slėgis gali per daug padidėti ir dėl to jos gali skilinėti. Jeigu nėra tinkamo vėdinimo (oro mainų), drėgnų sienų džiovinimo šiuo metodu metu garus absorbuoja sausesnės sienų dalys bei lubos. Taip pat reikia paminėti, kad oro šildymas dujiniais šildytuvais duoda priešingą nei tikimąsi efektą. Taip vyksta dėl to, kad propano-butano degimo produktais yra anglies dioksidas ir vandens garai. Dėl to padidėja ne tik oro temperatūra, bet ir jo drėgmė.

Šio metodo naudojimas yra susijęs su didelėmis išlaidomis. Tam turi įtakos mažas metodo efektyvumas (ilgas sausinimo laikas) ir tai, kad geriausi rezultatai gaunami, esant didžiausiam temperatūros skirtumui (didelis šildymo galios poreikis).

Sausinimas šildymo ir vėdinimo būdu:
1 - išmetamas į išorę oras, 2 - iš išorės įtraukiamas oras, 3 – ventiliatorius,
4 - šildytuvas, 5 - pašildytas oras


kondensacijos

Naudojant šį metodą, drėgmė iš oro šalinama, jį aušinant iki žemesnės nei rasos taškas temperatūros, kuomet drėgmė kaupiasi lašelių pavidalu (kondensuojasi). Sausinimui kondensacijos būdu naudojami kondensaciniai oro sausintuvai. Jų pagrindiniais elementais yra ventiliatorius, kompresorius, šilumokaičiai (kondensatorius ir garintuvas) bei plėtros elementas. Ventiliatorius priverčia drėgno oro srautą judėti per šilumokaičius. Garintuvo temperatūra yra žemesnė nei rasos taško, todėl ant jo sienelių lašelių pavidalu kaupiasi kondensuoti ore esantys garai. Kondensatas surenkamas į sausintuvo talpą arba išleidžiamas į kanalizaciją ar išorę. Praėjęs per garintuvą, atvėsintas ir nusausintas oras toliau patenka į kondensatorių, kur yra pašildomas. Taip pasiekiamas papildomas santykinės drėgmės sumažėjimas. Iš kondensatoriaus sausas oras vėl patenka į patalpą, iš kurios buvo įtrauktas.

Iš sausintuvo išeinančio oro temperatūra yra 3-8 °C aukštesnė nei įtraukiamo oro. Minėtas temperatūros padidėjimas gali sukelti greitesnį vandens garavimą, pvz., iš šlapių sienų, tai pagreitina jų džiovinimą, tačiau nekelia apgadinimo grėsmės taip, kaip džiovinimo šildant ir vėdinant būdu. Prietaisui ilgesnį laiką veikiant uždaroje patalpoje, veiksmingai sumažinamas ore esančio vandens kiekis.

Kondensacinių sausintuvų efektyvumas priklauso nuo aplinkos sąlygų (temperatūros ir drėgmės) bei nuo prietaiso rūšies (dydžio, gamintojo). Jis yra didžiausias, esant aukštesnei temperatūrai ir didelei santykinei drėgmei. Todėl vandens kiekio sumažinimas ore sumažina ir prietaiso efektyvumą. Prietaisų specifika lemia tai, kad jų negalima naudoti, esant žemesnei nei 0-5 ° C temperatūrai (priklausomai nuo modelio).

Kondensacinis džiovinimas yra daug efektyvesnis ir labiau rentabilus nei sausinimas šildant ir vėdinant visų pirma dėl to, kad nėra patalpos viduje esančio oro mainų.

Kondensacinis sausinimas:
1 - drėgnas oras, 2 - filtras, 3 - garintuvas, 4 - nutekėjimo padėklas, 5 - kondensato talpa,
6 - sausas ir atvėsintas oras, 7 - kondensatorius, 8 – ventiliatorius, 9 - sausas ir šiltas oras


adsorbcijos

Šiuo metodu drėgmė iš oro šalinama, sugeriant ją higroskopinėmis medžiagomis. Tam naudojami adsorbciniai sausintuvai, kurių pagrindiniais elementais yra besisukantis būgnas (rotorius) su pavara, ventiliatorius, oro šildytuvas, filtras, dangtelis bei priedai.

Būgnas paprastai yra pagamintas iš atitinkamos formos aliuminio lakštų (formuojančių ašinius kapiliarus), kurių paviršius padengtas higroskopine medžiaga. Toks dizainas gerokai padidina drėgmę absorbuojantį paviršių. Rotorių per pavarą (dažniausiai diržinę) varo elektros variklis. Rotorius yra padalintas į sausinantįjį ir regeneravimo sektorius, todėl už jo kaupiasi sausas oras. Dėl besisukančio būgno drėgna higroskopinė medžiaga patenka į regeneravimo sektorių, kur per rotorių eina karštas oras, paimantis drėgmę, vėliau išmetamą išorėn.

Papildomomis rotoriaus savybėmis yra jo ilgaamžiškumas, jo valymo galimybė, gebėjimas išsivalyti bei kelio bakterijų augimui užkirtimas. Dideliu šio būdo privalumu yra oro sausinimas be jo vėsinimo bei žemesnės nei 0 °C. temperatūros oro džiovinimas. Dėl daugybės šio metodo privalumų jis yra plačiai naudojamas pramonėje, pavyzdžiui, farmacijos, maisto pramonėje, bei oro kondicionavimo sistemose.

Adsorbcinis sausinimas:
1 - filtras, 2-drėgnas oras, 3 - rotorius (būgnas), 4 - sausas oras, 5 - ventiliatorius, 6 - regeneracinis oras,
7 - šildytuvas, 8 - karštas regeneracinis oras, 9 - drėgnas regeneracinis oras